Рихард Вагнер

Рихард Вагнер

Името на Рихард Вагнер е свързано с най-големите завоевания и реформи в оперното творчество. Той е гениален творец, който не само обогатява изключително много оперното изкуство, но и тласка неговото развитие по нов път. Рихард Вагнер е създателят на музикалната

Ойген д’АЛБЕР

Ойген д’АЛБЕР

Ойген д’АЛБЕР (Eugen d’Albert 1864–1932) Д’Албер е един от най-значителните оперни композитори-веристи в немската музика. В своето творчество той използува методите на възникналия през последните години на XIX в. италиански оперен стил, познат под името „веризъм“. Ойген д’Албер е автор

Адолф АДАМ

Адолф АДАМ

Адолф АДАМ (Adolhpe Adam 1803–1856) Адам е виден представител на френското оперно творчество от първата половина на XIX в. Той е създал над 50 оперни и балетни произведения, някои от които, като оперите „Пощальонът от Лонжюмо“ и „Ако бях цар“