Жорж Бизе

Жорж Бизе

Жорж БИЗЕ (1838–1875) Бизе е един от най-значителните представители на френското оперно творчество от втората половина на XIX в. В произведенията му са намерили израз най-добрите страни на прогресивната култура на Франция. Ромен Ролан изтъква, че „Франция за кратко време

Кристоф Вилибалд ГЛУК

Кристоф Вилибалд ГЛУК

Кристоф Вилибалд ГЛУК (1714–1787) Глук е един от най-значителните представители на оперното творчество от XVIII в., извършил в него голяма реформа. Той се стреми да превърне италианската опера сериа (сериозна опера) в истинско музикално-драматично произведение, изчистено от всички намерили място

Лудвиг ван БЕТХОВЕН

Лудвиг ван БЕТХОВЕН

Лудвиг ван БЕТХОВЕН (1770–1827) Гениалният композитор Бетховен е един от най-великите творци на човешката култура. Неговите произведения са върхове в музиката: те са недостижими както по идейна насоченост, така и по художествени качества. Творбите му отразяват най-напредничавите и най-съкровените идеали

Ектор Берлиоз (Hector Berlioz)

Ектор Берлиоз (Hector Berlioz)

Хектор БЕРЛИОЗ (1803–1869) Берлиоз е един от най-ярките и оригинални композитори в историята на музиката. Ромен Ролан го нарича „най-дръзкият новатор“. Пламенен и романтичен по натура, Берлиоз през целия си живот остава неспокоен, вечно търсещ и разкъсван от противоречия творец.

Албан Берг

Албан Берг

Албан БЕРГ (1885–1935) Албан Берг е бележит австрийски композитор, един от най-ярките представители на експресионизма в музиката от първите десетилетия на нашия век. Берг и Антон Веберн (1883–1945) са най-близките съидейници на основателя на „Новата виенска школа“ — Арнолд Шьонберг

Винченцо Белини – Vincenzo Belini

Винченцо Белини – Vincenzo Belini

Винченцо БЕЛИНИ (1801–1835) Белини е един от най-значителните италиански оперни композитори от първата половина на XIX в. Заедно с Росини и Доницети той издига на нов, по-висок етап италианското оперно творчество. През всичко десетте си творчески години Белини написва 11

Бела Барток

Бела Барток

Бела БАРТОК (1881–1945) Бела Барток е именит унгарски композитор и е един от най-ярките представители на съвременната музика. Огромно е неговото дело на творец и музикален изследовател. В своите оперни, балетни, симфонични и камерни произведения той по гениален начин се

Карл Мария фон ВЕБЕР

Карл Мария фон ВЕБЕР

Карл Мария фон ВЕБЕР 1776–1826 Вебер е един от най-големите представители на немската музика от първата четвърт на миналия век. В неговото творчество се утвърждава немската романтична опера. Той упорито и настойчиво се бори за създаването на национална оперна школа. След

Рихард Щраус

Рихард Щраус

Рихард ЩРАУС (1864–1949) Рихард Щраус е един от най-големите композитори от края на миналия и първата половина на настоящия век. Той е създал огромно творчество във всички области на музикалното изкуство и всичките му произведения са написани с блестящо майсторство.