Йохан Щраус – син (Johann Baptist Strauß Sohn)

Йохан Щраус син

Йохан Щраус (1825—1899) Йохан Щраус-син е най-своеобразното и крупно явление в музикалния живот на XIX век. Признат класик на виенския валс, той става класик па виенската „танцова“ оперета. Щраус често се е обръщал към неудачни, драма­тургично-безпомощни либрета. С това се

Franz von Suppé – Франц Супе

Франц Супе

Франц Супе (1819—1896) Супе с основоположник на австрийската оперета. В своето творчество той съчетава някои достижения на френската оперета (на Офенбах) с традициите на чисто виенското на­родно изкуство, на зингшпила, на „вълшебния фарс“. Музи­ката на Супе обединява щедрата мелодика на

Жак Офенбах

Жак Офенбах - бащата на оперетата

Жак Офенбах Роден: 20 юни 1819 г. Кьолн, Прусия, дн. Германия Починал: 5 октомври 1880 г. (61 г.) Париж, Франция Ражда се в Кьолн, тогавашна Прусия, днешна Германия, в семейството на Исак Еберст от град Офенбах на Майн. Наименуван е

Антонин Дворжак

Антонин Дворжак

Антонин ДВОРЖАК (1841–1904) Наред със Сметана, Антонин Дворжак е най-големият чешки композитор. Той е оставил голямо творческо наследство. Някои от произведенията му като симфонията „Из новия свят“, бляскавият Концерт за виолончело и оркестър, Славянски танци, операта „Русалка“ и много други,

Игор Стравински

Игор Стравински

Игор СТРАВИНСКИ (1882–1971) Игор Стравински е един от най-големите творци в културата на нашето столетие. Неговото творчество е играло и все още играе огромна роля в развитието на съвременната музика. Неговата музика, писана в един изключително продължителен период, обхващащ първите

Гаетано Доницети

Гаетано Доницети

Гаетано ДОНИЦЕТИ (1797–1848) Доницети е един от най-големите оперни композитори от първата половина на XIX век. Заедно с Росини и Белини той допринася извънредно много за процъфтяването на италианското оперно творчество. Изключителен мелодик и отлично запознат с изискванията на театъра,

Михаил Глинка 1804-1857

Михаил Глинка 1804-1857

Михаил ГЛИНКА 1804–1857 Глинка е гениален руски композитор. Със своето творчество, изградено върху основата на руската народна песен, в което са отразени мислите, чувствата и стремежите на народа, той извоюва правото си да бъде тачен от благодарните поколения като основател

Николай Римски-Корсаков

Николай Римски-Корсаков

Николай РИМСКИ-КОРСАКОВ 1844–1908 Римски-Корсаков е един от най-ярките представители на руската музикална класика. Той е забележителен композитор, създал високохудожествени произведения в почти всички музикални жанрове. Но неговото творчество е особено ценно в областта на операта. Римски-Корсаков е написал 15 опери,

Клод ДЕБЮСИ 1862–1918

Клод ДЕБЮСИ 1862–1918

Дебюси е гениален френски композитор, създател и най-голям представител на течението импресионизъм в музиката. Със своето творчество той тласка развитието на музикалното изкуство по нови пътища. Дебюси е композитор-новатор, разкрил нови изразни средства. В произведенията си той пресъздава мислите и

Шарл Гуно

Шарл Гуно

Шарл ГУНО (1818–1893) Гуно е един от най-популярните и любими френски оперни композитори. Неговото творчество донася нещо ново във френската музика от втората половина на XIX в. След бляскавите успехи на така наречената „голяма френска опера“, достигнала своя апогей при