STEAM проект – Да направя ударен музикален инструмент

STEAM проект по музика за ударни музикални инструменти

 Какво е STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРСТВО, ИЗКУСТВО И МАТЕМАТИКА Подчертава важността на СТЕМ, но включвайки изкуството се влага нов начин на виждане, мислене и учене, което от своя страна стимулира диалога, критичното мислене, креативността,