Дата/Време Събитие
28/09/2050
Цял ден
Марин Големинов
19/09/2050
Цял ден
Любомир Пипков
08/09/2050
Цял ден
Панчо Владигеров
31/08/2050
Цял ден
Димитър Ненов
29/06/2050
Цял ден
Веселин Стоянов
25/06/2050
Цял ден
Петко Стайнов
09/05/2050
Цял ден
Любомир Пипков
07/05/2050
Цял ден
Пьотр Чайковски
20/04/2050
Цял ден
Веселин Стоянов
13/03/2050
Цял ден
Панчо Владигеров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10