АРИЯ (ит. aria — букв. въздух) завършена част от опера, оперета, оратория, кантата, изпълнявана от един певец с акомпанимент. Чрез арията се постига индивидуализиране и пълна характеристика на действуващите лица. Напр. ария на Филип от оп. “Дон Карлос” от Верди, ария на Кончак от оп. “Княз Игор” от Бородин и др.

ария