Интервю с Петър Йорданов – Бъни. 9 март 2018 година
Бъни е перкусионист и мулти инструменталист. Участва в много формации – BunyVerse, Оратница, Тъани и гайди.
Проект, с който учениците взенмат интервю от известни личности в сферата на изкуството и науката.

Интервю с Петър Йорданов – Бъни
Отбелязана с: