Интервю с Росен Росенов – гайдар. 9 март 2018

Проект, с който учениците взенмат интервю от известни личности в сферата на изкуството и науката.

Интервю с Росен Росенов