Клаудио МОНТЕВЕРДИ 1567–1643

Монтеверди е един от най-големите италиански композитори от времето на късния Ренесанс. Новатор от голям мащаб, Монтеверди с творчеството си тласка развитието на музикалното изкуство по нови пътища. Приносът му в областта на хармонията, полифонията и оркестъра е изключителен. Монтеверди е и първият голям реформатор в операта. Всъщност именно в неговото творчество тя се оформя като самостоятелен музикален вид. Затова и справедливо е наричан „баща на операта“.

Като най-значителен представител на Венецианската музикална школа той съдействува за създаването на първия оперен театър в света, открит във Венеция през 1637 г. Клаудио Монтеверди е автор на огромен брой църковни произведения, около 200 мадригала, канцонети и др. От деветнайсетте негови музикално-драматични произведения (опери, опери-интермедии и балети) до наши дни са достигнали само седем. А от осемте му опери — само три: „Орфей“ (1607), „Завръщането на Одисей“ (1641) и „Коронацията на Попея“ (1642), както и един откъс от „Ариадна“ — прочутата ария „Плачът на Ариадна“.

Клаудио Монтевердн е роден на 15 май 1567 г. в Кремона. Учи музика при композитора Марк Антонио Инджениери (1540–1592). След това работи като помощник-капелмайстор в Мантуа, а през 1599 г. заминава за Фландрия, където се запознава с творчеството на композиторите от Нидерландската школа и по-специално с някои от произведенията на именития си колега Орландо ди Ласо (1532–1594). Междувременно Монтеверди вече има представа за постиженията на композиторите от Флорентинската школа, където се ражда първата опера. През 1594 г., считана за рождена дата на операта, композиторът Якопо Пери (1561–1633) и поетът Отавио Ринумини (1562–1621) създават „Дафне“ — един стремеж към възкресяване на старогръцката драма. 12 години по-късно, Монтеверди написва своята първа опера „Орфей“. От 1613 г. той е назначен за ръководител на капелата в катедралата „Сан Марко“ във Венеция, където работи до края на живота си, 29 ноември 1643 г. През трийсетте години, прекарани във Венеция, Монтеверди създава най-значителните си произведения, които със своя висок професионализъм, жизненост и завладяваща сила извоюват почетното място на своя автор в историята на италианската музикална култура.
Източник: Любомир Константинов Сагаев. Книга за операта, Четвърто допълнено и преработено издание, Държавно издателство „Музика“, София, 1983

Клаудио Монтеверди