Доцент Митко Димитров представя духовия инструмент гайда.

Гайдата се среща в много различни държави. Тя е с неясен произход – къде и как се е появила. В този епизод ще се запознаете с гайдата, която е разпространена в България. В България има висока и ниска гайда – джура и каба. Има гайди, при които мехът е изработен от изкуствен материал., но по принцип е от ярешка кожа. Джура гайда е разпространена в Добруджа, Странджа, Тракия и Шоплука. Частите са мях, духало, гайдуница и ручило. Каба гайдата е ниско звучаща. Тя е разпространена в Родопската фолклорна област.  Гайдата може да изпълнява както бавни, така и бързи мелодии. Има много известни изпълнители както на джура, така и на каба гайда. Един от тях е съпровождащия на Валя Балканска гайдар Петър Янев.

Изгледайте филма за повече подробности.

Гайда – устройство, характеристика, разпространение