Гъдулката е български народен инструмент. Той е от семейството на струнните лъкови инструменти. В този епизод Данаил Йорданов представя гъдулката и разказва за нейния произход, устройство и разпространение.

Гъдулка – история, устройство, звукоизвличане