Един филм на Добрин Пелтеков.
Представен от Виктор Терзийски

Изработка на кавал