Тромбонът е меден духов музикален инструмент. Ивайло Павлов представя тромбонът като разказва за история му, конструкция, устройство, звукоизвличане и използването му в различни стилове музика.

Цугтромбон (тромбон) – история, обем, звук и предназначение