Незабравима среща с лютиера Андриан Андреев в неговото ателие.
Подробните обяснения за устройството, материалът за изработка и самата изработка на цигулката и виолата – музикални инструменти от семейството на струнните лъкови, както и историческите данни са много полезни за любопитните учениците.

Както знаете, струнните инструменти се делят на щипкови, дрънкови и лъкови. Цигулката е от струнните лъкови инструменти и е в едно семейство с челото и виолата. Цигулката се появява в съвременния вид преди около 500 години. Изработва се от 2 основни вида дърво – иглолистен (смърч или ела) и явор или круша. Използват се и екзотични видове – абанос и чемшир за украса.

Андриан Андреев е лютиер и възпитаник на Кремонската лютиерска школа град Кремона, Италия на името на Страдивари. Той е изработил и копие на лирата на Орфей.

Изработка на струнни лъкови музикални инструменти – Андриан Андреев