Добрин Иванов Пелтеков

учител по музика
в
ОУ „Свети Патриарх Евтимий”
ул. „Мармарлийска” 13, 5000 Велико Търново

Съдържание:

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение:
  – сертификати
  – грамоти
  – благодарствени писма
  дейности 2015 – 2018
  дейности 2018 – 2019
  дейности 2019 – 2020
 9. Обратна връзка

Забележка: Портфолиото ще бъде допълвано и променяно, показващо развитието ми като учител през годините.