Това е пробен епизод за евентуално предаване, свързано с история на съвременната музика – събития, случили се през определен период от време.

Тестов епизод за История на музиката