Примерен публичен тест по музика за края на първи срок в шести клас.

Целият тест е с 11 въпроси. Максималният брой точки, които можете да получите е 24. Има 3 въпроса с кратък отворен отговор. В полето на единия трябва да напишете името на показаната нота (например – до, ре, ми, фа, сол, ла, си),  на другия броя на осмините (с цифри 0-9), на третия характерен термин.

Има един музикален файл, който трябва да чуете, за да изберете кои инструменти включва формацията. Внимавайте на този въпрос – той може да ви донесе както положителни, така и отрицателни точки (грешно избраните инструменти отнемат 1 точка, а правилно избраните добавят 1 точка). Имате и един видео файл – прочетете внимателно какво се иска от вас.

За радост, имате бонус!

Един допълнителен въпрос, който може да повиши резултата ви, респективно оценката ви, като добави 2 точки за правилен отговор.

Успех!

Скала за оценяване:
21-24 точки – Отличен 6 
18-20 точки – Мн. добър 5
14-17 точки – Добър 4
8-13 точки – Среден 3
0-7 точки – Слаб 2

Бонус точки:
+2т.  за правилен отговор на допълнителен въпрос

Задължителни полета са клас (6а, 6б…..) и номер в класа 1-30). Ако желаете да получите резултата на своя имейл, попълнете полето. След като натиснете бутона “ИЗПРАТИ”, изчакайте да се появи резултата на екрана, след което можете да направите снимка. Резултатите не се пазят в база данни!

 

 

Текуща оценка за  тест 6 клас примерен - Какво научих през първия срок, попълнен на 25.09.2021

Вашето име
Клас
Номер в класа
Електронна поща (ако желаете резултатът да се изпрати до Вас)

Примерен 6 клас – Какво научих през първия срок
Отбелязана с: